The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Laste Ned Oppløsning Gratis Bok...
By Guest on 3rd May 2021 07:43:54 AM | Syntax: TEXT | Views: 2New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Laste Ned eller Lese På Net Oppløsning Gratis Bok (PDF, ePub, MOBI) - C.J. Sansom
  2. Oppløsning sammendrag : Året er 1537, og ikke siden 1066 har England gjennomgått større forandringer enn den revolusjon som nå feier over landet. Henrik VIII har utropt seg selv til kirkens suverene overhode. På ordre fra Thomas Cromwell er en hel liten hær av kommissærer sendt omkring i landet for å undersøke munkeklostrene. Kun ett utfall er tenkelig: Oppløsning.  Ved kysten nær Sussex, i munkeklosteret i Scarnsea, har begivenhetene kommet helt ut av kontroll. Cromwells utsending, Robert Singleton, blir en dag funnet død, med hodet skilt fra kroppen. Dette grusomme mordet blir etterfulgt av onde tildragelser med rituell karakter. Inn i denne miséren av forræderi og død kommer Matthew Shardlake, sendt av Cromwell for å undersøke sannheten bak beretningene. Shardlake er advokat og en svoren...
  3.  
  • Recent Pastes