The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Laste Ned Offline Gratis Bok...
By Guest on 3rd May 2021 07:42:33 AM | Syntax: TEXT | Views: 0New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. Laste Ned eller Lese På Net Offline Gratis Bok (PDF, ePub, MOBI) - Anne Holt
  2. Offline sammendrag : Det er vår og året er 2014. Oslo rammes på nytt av terror. Denne gang er det norske muslimer som rammes, idet hovedkontoret til Islamsk Samarbeidsråd i Norge blir sprengt og 23 mennesker drept. Fjernt fra de store begivenhetene sitter Hanne Wilhelmsen i sitt selvpålagte indre eksil. Da Hannes gamle venn og kollega Billy T. oppsøker henne, dypt bekymret over at sønnen ser ut til å ha konvertert til ytterliggående islam, begynner Hanne å innse at et kappløp mot krefter enda farligere enn tidligere antatt er i gang.
  3.  
  • Recent Pastes